Köszönjük, hogy időt fordított oldalunkra. Hírlevelünkre feliratkozva előzetesen is igénybe veheti ajánlatainkat.

Fizessen BANKKÁRTYÁVAL és INGYENES KISZÁLLÍTÁST kap!
Fizessen BANKKÁRTYÁVAL és INGYENES KISZÁLLÍTÁST kap!

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi irányelvek 
Utolsó frissítés: 2018. augusztus 

 I. Általános információk 
Személyes adatainak bizalmas kezelése a bukaresti székhelyű SC ONE FASHION ROOM SRL egyik fő problémája. Vitan-Barzesti no 5-7, Bukarest, mint adatkezelő. Ez a dokumentum célja, hogy tájékoztassa személyes adatainak kezeléséről, a www.OneFashionRoom.Ro weboldal használatával összefüggésben. 

 II. A kezelt személyes adatok kategóriái 
II.1. Ha Ön a webhely ügyfele, a www.OneFashionRoom.Ro feldolgozza személyes adatait, például vezeték- és vezetéknevét, telefonját, e-mail címét, számlázási címét, kézbesítési címét, használja a weboldalt, például viselkedését / preferenciáit / szokásait az SC ONE FASHION ROOM SRL-en belül, valamint minden egyéb adatkategóriát, amelyet közvetlenül megad a felhasználói fiókok létrehozása során, a webhelyen keresztül történő megrendelés összefüggésében vagy bármilyen más módon, amely a webhely használatából származik. 
Ha felhasználói fiókjának a webhelyen történő létrehozásához használja a Facebook vagy a Google fiókot, akkor az SC ONE FASHION ROOM SRL feldolgozza a következő nyilvános profil adatokat, amelyeket a megfelelő alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mail cím. 
Ha úgy dönt, hogy csak a webhelyen elérhető termékre vonatkozó rendelés teljesítése előtt hoz létre felhasználói fiókot, akkor az e-mail címre szükség lesz, amely alapján automatikusan létrejön egy fiók. Ha nem teljesíti a megrendelést, az e-mail címet és a megadott egyéb adatokat az SC ONE FASHION ROOM SRL nem tárolja, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik. 
II.2. Ha Ön a webhely látogatója, akkor az SC ONE FASHION ROOM SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket közvetlenül a weboldal használatával ad meg, például a kapcsolattartásban / kérdésekben / szakaszban megadott adatokat. panaszok, amennyiben Ön ezzel kapcsolatba lép velünk.
III. A feldolgozás célja és indokai 
III.1. Ha Ön a webhely ügyfele, az SC ONE FASHION ROOM SRL a következőképpen dolgozza fel személyes adatait: 
az Ön és az SC ONE FASHION ROOM SRL közötti szerződéses kapcsolat teljesítéséért, illetve a weboldalon elhelyezett megrendelés átvételéért, érvényesítéséért, küldéséért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb. Alap: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az Ön és az SC ONE FASHION ROOM SRL között létrejött szerződésen alapul, amelyet a Szerződési Feltételek határoznak meg http://onefashionroom.ro/page/11/politica-de-schimb-retur-si- plata.html 
A szerződés teljesítéséhez személyes adatainak megadása szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása lehetetlenné teheti az Ön és az SC ONE FASHION ROOM SRL közötti szerződéses kapcsolatok kialakítását. 
az SC ONE FASHION ROOM SRL-re háruló jogi kötelezettségek teljesítéséhez a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben, ideértve az adóügyi kötelezettségeket, valamint az archiválást is. Alap: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása jogi kötelezettségek alapján szükséges. Az adatok megadása erre a célra szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy az SC AVONI LIGHTING SRL nem tudja teljesíteni a rá vonatkozó jogi kötelezettségeket, és ezért lehetetlenné teszi a weboldalon keresztül a szolgáltatások nyújtását. 
marketingtevékenységek, illetve az SC ONE FASHION ROOM SRL által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos távközlés útján (e-mail, sms) történő továbbítás a weboldalon keresztül. Alap: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, ha úgy dönt, hogy megadja.
A hozzájárulását az adatok e célra történő feldolgozásához kifejezheti, ha bejelöli a megfelelő négyzetet a fiók létrehozásának pillanatától kezdve, vagy a fiók létrehozása után, a Saját fiókom Információ szakaszban. Ha leiratkozni szeretne ilyen üzleti kommunikáció fogadására, használhatja az üzleti kommunikációt tartalmazó e-mailek / sms végén található opciót. Ezen felül leiratkozhat, ha belép a Fiókom adatai szakaszba. 
Az Ön adatainak erre a célra történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célra történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincsenek negatív következményei az Ön számára. 
különféle elemzések, jelentések készítése a weboldal működéséről, a fogyasztói preferenciák profiljának kidolgozásáról, elsősorban a webhelyen kínált tapasztalatok javítása érdekében. 

Téma: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az SC ONE FASHION ROOM SRL jogos érdekén alapul, hogy folyamatosan javítsák a webhely ügyfélélményét. Az Ön adatainak erre a célra történő megadása önkéntes. Az erre a célra történő adatszolgáltatás megtagadása negatív következményekkel nem jár az Ön számára. 

 III.2. Ha Ön a webhely látogatója, az SC ONE FASHION ROOM SRL a következőképpen dolgozza fel személyes adatait: 
marketingtevékenységekre, illetve az SC ONE FASHION ROOM SRL által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációnak a távoli kommunikáción keresztül (e-mail, sms) történő továbbítására a weboldalon keresztül. 

Alap: Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, ha úgy dönt, hogy megadja.
Az Ön adatainak erre a célra történő megadása önkéntes. Az erre a célra történő adatszolgáltatás megtagadása negatív következményekkel nem jár az Ön számára. 
IV. Az Ön adatainak feldolgozásának időtartama 
Alapvetően az SC ONE FASHION ROOM SRL annyiban dolgozza fel személyes adatait, amennyire a fent említett feldolgozási célok eléréséhez szükséges. 
Ha Ön ügyfél vagyunk, akkor az Ön adatait a szerződéses jelentések teljes időtartama alatt, majd ezt követően az SC ONE FASHION ROOM SRL-re háruló jogi kötelezettségeknek megfelelően dolgozzuk fel (pl. Olyan pénzügyi-számviteli dokumentumok esetében, amelyek megőrzési idejét az a törvény tíz év azon költségvetési év végétől számítva, amelyben azokat elkészítették). 
Ha Ön ügyfél és a felhasználói fiók törlésének lehetőségét használja, a fiókom Információ részében található Fiók törlése gomb megnyomásával az SC ONE FASHION ROOM SRL ezt a műveletet úgy értelmezi, mint a hirdetési előfizetés felmondásának lehetőségét. amelyen keresztül folyamatosan tájékoztatjuk Önt a webhelyen kínált termékekről és szolgáltatásokról. Ezért, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, akkor már nem küldünk Önnek ilyen típusú e-maileket és / vagy SMS-eket. Szeretnénk azonban tájékoztatni Önöket, hogy fiókjának törlése nem eredményezi automatikusan a személyes adatok törlését. Ha nem kívánja feldolgozni személyes adatait, vagy törli az adatokat, akkor gyakorolhatja az alábbi VII. Pontban részletezett jogokat: Ha a fiók törlését kéri, van legalább egy aktív megrendelés esetén a számla törlésére vonatkozó kérelmet csak a termékek szállítása és az utolsó aktív megrendelés teljesítése után lehet regisztrálni. 
Ha visszavonja az adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulását, az SC ONE FASHION ROOM SRL e célból megszünteti személyes adatainak feldolgozását, anélkül hogy befolyásolná az SC ONE FASHION ROOM SRL által az Ön által korábban kifejezett hozzájárulás alapján végzett feldolgozást. visszavonása.
V. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala 
A feldolgozási célok teljesítése érdekében az SC ONE FASHION ROOM SRL felfedheti az Ön adatait partnereinek, harmadik feleknek vagy szervezeteknek, amelyek a webhelyen keresztül támogatják az SC ONE FASHION ROOM SRL tevékenységet (például futárszolgálat, informatikai szolgáltató). , vagy a központi / helyi hatóságok felé a következő példában felsorolt esetekben: 
a webhely adminisztrációja; azokban a helyzetekben, amikor erre a kommunikációra szükség lenne az érintettek számára díjak vagy egyéb szolgáltatások odaítélése céljából, amelyeket az SC ONE FASHION ROOM SRL által a weboldalon keresztül szervezett promóciós kampányokban való részvételük eredményeként nyernek; a webhely és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, személyre szabása és fejlesztése érdekében; adatelemzéshez, teszteléshez és kutatáshoz, a használati és tevékenységi trendek nyomon követéséhez, a biztonsági szolgáltatások fejlesztéséhez és a felhasználói hitelesítéshez; a kereskedelmi marketing kommunikáció továbbítására a törvényben előírt feltételekkel és korlátozásokkal; amikor a személyes adatok közzétételét törvény írja elő stb. VI. Személyes adatok továbbítása 
Az SC ONE FASHION ROOM SRL részére továbbított személyes adatok Románián kívül is átadhatók, de csak az Európai Unió államainak.
VII. Az Ön által élvezett jogok 
A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel, mint érintettek, a következő jogok élvezhetők: 
információhoz való jog, illetve az SC ONE FASHION ROOM SRL által végzett feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos információkhoz való jog, a jelen dokumentumban leírtak szerint; az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve az SC ONE FASHION ROOM SRL-től megerősítés megszerzésének joga a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában, valamint a feldolgozási tevékenységek részletei, például az adatok feldolgozásának módja, a feldolgozás célja, az adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái stb .; a helyesbítéshez való jog, illetve az SC ONE FASHION ROOM SRL által a pontatlan / indokolatlan személyes adatok helyesbítéséhez, valamint a hiányos adatok kitöltéséhez való jog; A helyesbítésről / befejezésről értesítik minden címzettet, akinek az adatokat továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítésekkel jár. az adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésének joga ("az elfelejtéshez való jog"), ha az alábbi okok valamelyike fennáll: ezek már nem szükségesek annak a célnak a teljesítéséhez, amelyre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták; ha a hozzájárulást visszavonták, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja; ha az érintett ellenzi a feldolgozást, és nincs jogos indok annak érvényesülésére; ha a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel; ha a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében; a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összegyűjtötték az uniós joggal vagy az üzemeltető székhelye szerinti nemzeti joggal összhangban.
Lehetséges, hogy az adatok törlése iránti kérelmet követően az SC ONE FASHION ROOM SRL ezeket az adatokat névtelenné teszi (ilyen személyes karakter hiányzik), és ezekben a körülmények között folytathatja a statisztikai célú feldolgozást; 
a feldolgozás korlátozásának joga, amennyiben: a személy vitatja az adatok pontosságát egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését; a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri felhasználásuk korlátozását; az üzemeltetőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintettet arra kéri, hogy a bíróságon jogot találjon, gyakoroljon vagy megvédjen; vagy az érintett ellenezte a feldolgozást (a direktmarketing kivételével) abban az időszakban, amikor megbizonyosodott arról, hogy az üzemeltető törvényes jogai érvényesülnek-e az érintett alanyai felett. az adatok hordozhatóságának joga, illetve (i) a személyes adatok strukturált módon, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő fogadásának joga, és (ii) ezen adatok továbbításának joga SC ONE FASHION ROOM SRL másik adatkezelőhöz, amennyiben a törvényben előírt feltételek teljesülnek; az ellenzék joga - a feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem elküldésével gyakorolható; bármikor, az érintett helyzetével kapcsolatos okok miatt, az arra irányuló adatok feldolgozása az SC ONE FASHION ROOM SRL jogos érdeke alapján vagy a közérdek alapján történik, kivéve, ha az SC ONE FASHION ROOM A SRL bizonyítani tudja, hogy jogszerű és kényszerítő okokkal igazolja az adatfeldolgozást, és érvényesül az adatalanyok érdekei, jogai és szabadságai felett, vagy hogy célja egy jog megkeresése, gyakorlása vagy védelme a bíróságon; bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy az arra irányuló adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel.


az a jog, hogy ne kerüljön automatikus önálló határozat alávetésre, illetve az a jog, hogy nem vonatkoznak olyan döntésre, amely kizárólag az automatikus feldolgozási tevékenységek alapján történik, ideértve az olyan profilok létrehozását is, amelyek jogi következményekkel járnak, amelyek az érintett személyt érintik, vagy hasonló módon érintik - jelentős intézkedés; a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz való jog, ha szükségesnek ítéli. A személyes adatok feldolgozásával és a fent említett jogainak gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon hozzánk az info@onefashionroom.ro címen.